Fair Trade - Hvad er det?

Fair trade – Hvad er det?


De fleste kender i dag Fair Trade-mærket fra supermarkedet, hvor vi finder det på kaffe, te og andre fødevarer som typisk importeres fra udviklingslande, men mærket kan også bruges i tekstilindustrien som her hos os.

Fair Trade er et handelspartnerskab, som søger retfærdighed indenfor international handel, et partnerskab bygget på dialog, gennemsigtighed og respekt.

Fair Trade arbejder for fair handel mellem nord og syd og bidrager til bæredygtige handelsforhold og til at sikre marginaliserede producenters og arbejderes rettigheder – specielt i udviklingslandene.

Fair Trade er med til at sikre en bedre handelspris, bedre arbejdsforhold, bæredygtighed lokalt og bedre vilkår for bønder, landmænd og arbejdere blandt verdens fattigste. Fair Trade hjælper udviklingslandenes små lokalsamfund til bedre levestandarder.

Hos Fair Wool er alle garntyper som er produceres i udviklingslande Fair Trade mærket.